Skip to Content

Käyttöehdot

Jatkuvien teknisten uudistusten ja lainsäädännöllisten muutosten johdosta meidän on ajoittain muutettava käyttöehtojamme tai lisättävä niihin jotakin. Pyydämme siksi käyttäjää tarkistamaan nämä käyttöehdot ennen jokaista käyntiä tällä verkkosivulla sekä huomioimaan mahdolliset muutokset ja/tai lisäykset käyttöehtoihin.

Johdanto

Tämän verkkosivuston on laatinut Henkel Norden Oy, Äyritie 12A, 01510 VANTAA. Tämän sivuston sisältämät tiedot Henkel Norden Oy:stä (jäljempänä ”Henkel”), Henkelin konsernisyhtiöistä ja kolmansista osapuolista on koottu huolella. Emme kuitenkaan pysty takaamaan tietojen täydellisyyttä ja oikeellisuutta. Henkel ei vastaa tämän sivuston sisällön mahdollisista virheistä. Tällä sivustolla esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat on esitetty parhaan tietämyksemme ja uskomuksemme mukaan. Henkelin todellisuudessa saavuttamat tulokset voivat kuitenkin poiketa suuresti näistä tulevaisuutta koskevista lausumista, koska ne riippuvat luonteeltaan joukosta kilpailullisista ja makrotaloudellisista tekijöistä, jotka ovat joissakin tapauksissa Henkelin hallinnan ulkopuolella. Rajoittamatta laillisia velvoitteita tulevaisuutta koskevien lausumien muuttamiseksi Henkel ei aio jatkuvasti päivittää kaikkia tällä sivustolla esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia.

Siirtymällä tälle sivustolle hyväksyt rajoituksetta ja varauksetta seuraavat verkkosivuston yleiset käyttöehdot, joita voit katsoa ja tulostaa.

TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA JA SEN SISÄLTÄMIÄ TIETOJA EI OLE TARKOITETTU TAI HYVÄKSYTTY KÄYTETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTAIN KANSALAISTEN TAI ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN. KYSEISIÄ HENKILÖITÄ PYYDETÄÄN YSTÄVÄLLISESTI OTTAMAAN YHTEYS PAIKALLISEEN HENKEL-VERKKOSIVUSTOONSA TAI HENKELIN YHDYSVALTALAISTEN KONSERNIYHTIÖIDEN VERKKOSIVUSTOIHIN.

Verkkosivuston yleiset käyttöehdot

1. Tekijänoikeus

Verkkosivustomme sivut (sisältö, rakenne) ovat tekijänoikeuden suojaamia. Tekijänoikeussuoja koskee erityisesti kopiointia, muokkaamista, tallennusta ja käsittelyä muussa mediassa sähköinen tallennus tai käsittely mukaan lukien. Sisällön käyttö osittain tai kokonaan vaatii Henkel Norden Oy:n (jäljempänä ”Henkel”) etukäteen myöntämän kirjallisen luvan. Tekijänoikeus suojaa sekä verkkosivuston sisältöä että sen rakennetta. Tietojen kopiointiin ja erityisesti tekstien, niiden osien tai kuvamateriaalin käyttöön (Henkelin lehdistökuvia lukuun ottamatta) tai mihinkään muuhun hyödyntämiseen taikka levittämiseen vaaditaan Henkelin etukäteen myöntämä kirjallinen lupa. Levitys- ja kopiointioikeudet ovat Henkelillä.

Henkelin lehdistökuvia saa käyttää ainoastaan toimituksellisessa tarkoituksessa. Toimituksellisessa tarkoituksessa kopioiduissa ja/tai sähköisesti muunnelluissa Henkelin lehdistökuvissa tulee olla tekijänoikeushuomautus ”© [vuosi] Henkel Norden Oy. All rights reserved”. Jälkipainos on veloituksetonta, mutta vaadimme kopion arkistoihimme.

© 2020 Henkel Norden Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

2. Tavaramerkit

Henkelin soikea logo sekä kaikki tuotenimet, tuotemerkit ja /tai tuotepakkaukset näillä sivuilla ovat Henkel AG & Co. KGaA:n tai sen tytär- tai konserniyhtiöiden tai lisenssinhaltijoiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kyseisten tavaramerkkien luvaton käyttö tai väärinkäyttö on kiellettyä ja loukkaa tavaramerkkilakia, tekijänoikeuslakia, muita immateriaalioikeuksia tai vilpilliseen kilpailuun liittyvää lakia.

3. Kolmannen osapuolen verkkosivustoja koskeva vastuuvapauslauseke

a. Tämän verkkosivuston sivut sisältävät linkkejä (eli hyperlinkkejä) kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, joiden sisältö on Henkelille tuntematonta. Henkelin tarkoitus on ainoastaan helpottaa pääsyä kyseisille verkkosivustoille, eikä Henkel ota mitään vastuuta niiden sisällöstä. Linkkimme kolmannen osapuolen verkkosivustoille on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan navigointia. Linkitetyillä sivuilla esitetyt lausunnot eivät ole omiamme. Sanoudumme irti verkkosivustomme sivuille linkitettyjen kaikkien kolmannen osapuolen sivujen sisällöstä. Emme vastaa kyseisillä sivuilla mahdollisesti esiintyvistä lainmääräysten rikkomuksista tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

b. Verkkosivustojen, joihin Henkelin sivustolla annetaan linkkejä, omistajat vastaavat yksin kyseisten sivujen sisällöstä sekä niillä tarjottujen tuotteiden myynnistä ja tilausten käsittelystä.

c. Henkel ei vastaa tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaali- tai henkilöoikeuksien loukkauksista, joita esiintyy hyperlinkin kautta aukeavalla sivulla.

d. Tilauksen tai muun transaktioon liittyvän laillisen ilmoituksen yhteydessä sopimus syntyy ainoastaan käyttäjän ja kyseisen verkkosivuston omistajan tai tarjoavan osapuolen tai sivustolla esitellyn henkilön välillä, ei kuitenkaan missään olosuhteissa Henkelin ja käyttäjän välillä. Huomioi linkitetyn verkkosivuston toimittajan yleiset ehdot.

e. Tämä vastuuvapauslauseke koskee kaikkia henkel.com sivustolla olevia linkkejä sekä kaikkea sisältöä sellaisilla verkkosivuilla, joihin käyttäjä ohjataan kyseisten linkkien kautta.

4. Yleinen vastuuvapauslauseke

Henkelin vastuu vahingoista, jotka syntyvät tämän verkkosivuston käytöstä – riippumatta oikeudellisesta syystä oikeudenloukkaus mukaan lukien – rajoittuu vahinkoihin, jotka johtuvat tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Mikäli Henkel joutuu vastuuseen merkittävästä sopimusrikkomuksesta, vahingonkorvausvaatimusten kokonaismäärä rajoittuu ennakoitaviin vahinkoihin. Tämä ei vaikuta Henkelin sovellettavan tuotevastuulain alaiseen vastuuseen tai annettuihin takuisiin. Edellä mainittuja vastuurajoituksia ei myöskään sovelleta tapauksissa, joissa on kyse henkivahingosta, henkilövahingosta tai henkilön terveydelle aiheutuneesta haitasta.

Henkel pyrkii pitämään virukset poissa verkkosivustoiltaan. Emme kuitenkaan pysty takaamaan, että sivustoilla ei ole viruksia. Sen vuoksi suosittelemme huolehtimaan riittävästä virussuojauksesta (esim. tekemällä virusskannauksen) ennen asiakirjojen ja tietojen lataamista.

Henkel ei takaa Henkelin verkkosivustoilla tarjottujen palveluiden virheettömyyttä eikä saatavuutta.

5. Ennusteet ja tahdonilmaisut

Tällä verkkosivustolla esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat on tehty parhaan tietämyksemme ja uskomuksemme mukaan. Henkelin todellisuudessa saavuttamat tulokset voivat kuitenkin poiketa suuresti näistä tulevaisuutta koskevista lausumista, koska ne riippuvat luonteeltaan joukosta kilpailullisista ja makrotaloudellisista tekijöistä, jotka joissakin tapauksissa ovat Henkelin hallinnan ulkopuolella. Rajoittamatta laillisia velvoitteita tulevaisuutta koskevien lausumien muuttamisesta Henkel ei aio jatkuvasti päivittää kaikkia tällä sivustolla esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia.

6. Henkelin tuotteet

Tällä verkkosivustolla esitetyt tuotteet ovat esimerkkejä tuotteista, joita on saatavana Henkelin yhtiöistä ympäri maailman. Henkel ei takaa, että esitetty tuote on saatavana myös omassa maassasi.

Muuta

Nämä yleiset käyttöehdot on laadittu Suomen lakien mukaisesti huomioimatta YK:n yleissopimusta kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista. Kyseisen yleissopimuksen soveltaminen näihin yleisiin käyttöehtoihin on nimenomaisesti jätetty ulkopuolelle. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikkien tähän verkkosivustoon liittyvien kiistojen oikeuspaikka on tuomioistuin Helsingissä. Mikäli jokin näiden yleisten käyttöehtojen sopimusehto on tai tulee pätemättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa.